திராவிடம் வென்றது
கற்போம் பெரியாரியம்

கற்போம் பெரியாரியம்

தந்தை பெரியாரின் சிந்தனைகளைக் கற்பிக்கும..

₹300

ஆர்.எஸ்.எஸ் என்னும் டிரோஜன் குதிரை

ஆர்.எஸ்.எஸ் என்னும் டிரோஜன் குதிரை

ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் தீய நோக்கம் மற்றும் ..

₹160

டாக்டர்.கோவூரின் பகுத்தறிவு பாடங்கள்
அர்த்தமற்ற இந்து மதம் (பாகம்-1&2)

அர்த்தமற்ற இந்து மதம் (பாகம்-1&2)

பகுத்தறிவுக் கண்ணோட்டத்தில் அபத்தவாதங்கள..

₹350

இவர்தான் பெரியார் (கன்னடம்)
இவர்தான் பெரியார் (தெலுங்கு)
பெரியார் ஒரு முழுப் புரட்சியாளர்
69% இட ஒதுக்கீட்டுக்கு புதிய ஆபத்தா?
உண்மை இந்து மதம்
இல்லாத ஹிந்து மதம்
சிவாஜி முடிசூட்டமும் பார்ப்பனீயமும்!
பெண்ணால் முடியும்
உண்மை தொழிலாளர் யார்?
மேல்நாடும் கீழ்நாடும்

Popular Products

அசல் மனுதரும சாஸ்திரம்

அசல் மனுதரும சாஸ்திரம்

இந்நூல் 1919இல் முதன் முதலில் பதிப்பிக்க..

₹150

Thanthai Periyar

 பெரியார் களஞ்சியம்-ஜாதி தீண்டாமை-11(பாகம்-17)

பெரியார் களஞ்சியம்-ஜாதி தீண்டாமை-11(பாகம்-17)

இந்நூல் - இந்திய மே தினம், மதத்தின் ..

₹50

 பெரியார் களஞ்சியம்-பகுத்தறிவு-3(பாகம்-35)

பெரியார் களஞ்சியம்-பகுத்தறிவு-3(பாகம்-35)

இந்நூல் பகுத்தறிவுச்சுடர் , பகுத்தறிவு..

₹210

Other

3000  ஆண்டுகளுக்கு  முற்பட்ட  இந்தியா

3000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இந்தியா

3000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட இந்தியா..

₹50

DANGERS OF CASTE- MARK