புத்தக விலைப்பட்டியல்உலகைச் சுற்றி மகிழ்வோம்
அறிவியல் கற்போம்! அதன்படி நடப்போம்!
தங்கத் தாத்தா வாழ்க்கையிலே!
ஓடி ஓடி விளையாடு!
நன்றி சொல்லிப் பழகுவோம்!
தமிழகத்தில் பார்ப்பனர்கள்

தமிழகத்தில் பார்ப்பனர்கள்

தமிழகத்தில் பார்ப்பனர்கள்..

Rs.180

பெரியாரின் பெண்ணியப் புரட்சி
மாணவத் தோழர்களுக்கு...
நீட் தேர்வு அவலங்கள்