தந்தை பெரியாரின் 48 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளில்

 48 கிண்டில் புத்தகங்களை 24-12-2021 ஒரு நாள் இலவசமாகப் பதிவிறக்கிக் கொள்ளலாம்.


48% தள்ளுபடி விலையில் கிண்டில் புத்தகங்கள்