• வாழ்க்கைத் துணைநலம்

பெண்ணின் சமத்துவம் (இந்நூலிருந்து)

       பெற்றோர்கள் பெண்களைப் பெண் என்று அழைக்காமல் ஆண் என்றே அழைக்க வேண்டும். பெயர்களுக்கும் ஆண்கள் பெயர்களே இடவேண்டும். உடைகளும் ஆண்களைப்போல் கட்டுவித்தல் வேண்டும். சுலபத்தில் இது - ஆணா, பெண்ணா என்று மற்றவர்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரியில் தயாரிக்க வேண்டும். பெண்களைப் புருஷனுக்கு நல்ல பண்டமாக மாத்திரம் ஆக்காமல், மனித சமுதாயத்திற்குத் தொண்டாற்றவும், கீர்த்தி, புகழ்பெறும் பெண்மணியாக்கவும்  வேண்டும்.  பெண்ணும் தன்னைப் பெண்ணினம் என்று கருத இடமும் எண்ணமும் உண்டாக்கும்படியாக நடக்கவே கூடாது. ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும், நமக்கும் ஆணுக்கும் ஏன் பேதம்? ஏன் நிபந்தனை? உயர்வு - தாழ்வு என்ற எண்ணம் எழவேண்டும். ஏன் இப்படிச் சொல்கிறேன் என்றால் நம் பெண்கள் வெறும் போகப் பொருள்களாக ஆக்கப்படக்கூடாது. அவர்கள் புது உலகம் சித்திரிக்க வேண்டும் என்பது தான் என் கருத்து. இந்தப்படி பேசுகின்ற தன்மையும் இதற்குத்தான்.

                                                                                                                                        - தந்தை பெரியார்.         

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் தந்தை பெரியார்
பொருள் சமூகவியல்
வெளியிட்ட ஆண்டு முதல் பதிப்பு-1958
பதிப்பு பதினெட்டாம் பதிப்பு- 2019
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 48

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

வாழ்க்கைத் துணைநலம்

  • ₹35